Dr. Nagy Noémi PhD

 

biológus, kutató

 

  • Diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológia alapszakon (BSc) szerezte. Majd Biológus mester diplomát (MSc) szerzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Biológus mesterszak, Genetika, Sejt- és Fejlődésbiológia szakirányon.
  • PhD tanulmányait a Semmelweis Egyetem I. számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet Tumorbiológia Laboratóriumában folytatta. Semmelweis Egyetem, I. számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológia Kutatócsoport postdoktor.
  • Szakterülete a fehérje jelátviteli útvonalak kapcsolatának és aktivitásának vizsgálata különböző tumorokban, elsősorban colorectalis carcinomában és Hodgkin lymhomában. Molekuláris onkohematológia, főként B-sejtes lymphomák mutációs vizsgálata.
  • Tagja a Magyar Biokémiai Egyesületnek, a Magyar Onkológus Társaságnak és a European Association for Cancer Research-nek.
  • Több tudományos díjjal rendelkezik, egyebek között az ELTE Biológus Tudományos Diákköri Konferencián II. helyezést ért el, a Magyar Onkológusok Társasága XXIX. Kongresszusán a Legjobb poszter előadás díjat nyerte el, a 43. Membrán-Transzport Konferencián pedig a Kiemelt poszterdíj nyertese. Megkapta a Genersich Antal Alapítvány hallgatói díját és a Romhányi György Alapítvány díját.
  • 2016-ban az Emberi Erőforrás Minisztérium Új Nemzeti Kiválóság program doktorjelölti ösztöndíjasa lett (ÚNKP-16-4-DSZ-2016-0013)