Dr. Hornyák Péter PhD

 

kutató, molekuláris biológus

 

  • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem elvégzése után tanulmányait Angliában folytatta. A Sussex-i Egyetemen szerezte meg doktori fokozatát, ahol kutatási területe elsősorban fehérjék és kis molekulatömegű inhibítorok komplexének strukturális vizsgálata, illetve DNS hibajavító fehérjék működésének molekuláris szintű tanulmányozása volt. Kutatási eredményei többek között a Nature tudományos szakfolyóiratban jelentek meg.
  • 2016-tól posztdoktori kutatóként a svédországi Karolinska Institutet-ben dolgozott, fő kutatási területe bakteriális toxinok karakterizálása volt. Eredményei a Nature Communicationban kerültek publikálásra.
  • 2018-ban csatlakozott a Vascular Venture Kft. molekuláris biológia laboratóriumához, mint tudományos kutató.